VENTILATION

Vi monterar ventilationssystem för villor och har du en skorsten med ventilationspipor använder vi oss av Ffs-ventilation (hybridventilation) som är billigare att installera än Ftx-ventilationssystem.

Vi monterar även andra ventilationsystem typ Ftx-ventilation där man inte har befintliga ventilationskanaler.

Ring eller maila oss så berättar vi mer.

FFS-system för bättre inomhusklimat

Ett stort antal hus – villor, radhus samt flerbostadshus – har vad man i allmänna ord brukar kalla självdrag. Det innebär att luften tar sig in och ut från huset utan aktiv hjälp. Det räcker oftast inte för att få ett bra inomhusklimat.

FFS-system, det vill säga fläktförstärkt självdrag, innebär förenklat att den gamla luften sugs ut från kök, badrum, toalett och tvättstuga där det blir fuktigt och kan lukta illa. Samtidigt släpps ny fräsch luft in i sovrum och vardagsrum där vi brukar vistas. 

Kallnande murstockar leder till mögel på vinden, och det är idag ett stort problem. FFS-system är en enkel och kostnadseffektiv lösning för självdraghus där draget/termiken i murstocken återställs.

Det görs genom att bygga en måttanpassad suglåda med brandskyddande ljudisolering som monteras på skorstenstoppen. Den kompletteras med friskluftsdon i ytterväggarna om det saknas.

Sedan har du ett friskt hus med bra inomhusklimat! Du och din familj mår bra samtidigt som du kostnadseffektivt har säkrat ditt hus!